Κάνε Δωρεάν Εγγραφή στο Newsletter για Αθήνα και Ενημερώσου για τις προσφορές μας, πάρε μέρος σε Διαγωνισμούς, Κέρδισε απίθανα δώρα, Μάθε πρώτος για όλα τα νέα μας!
(Μπορείς να διαγραφείς όποτε θέλεις)

Προϋποθέσεις Χρήσης

Στο «LiveDeal» παρέχονται υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών. Ο χρήστης/συνδρομητής δύναται μέσω της ιστοσελίδας «LiveDeal» να αγοράσει τις υπηρεσίες  από τον Προμηθευτή στην ειδική εκπτωτική τιμή με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Για να χρησιμοποιηθεί η παρούσα δικτυακή τοποθεσία ή και υπηρεσία με ή χωρίς εγγραφή πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω. Η χρήση και η περιήγησή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των Προϋποθέσεων χρήσης.

1. Ορισμοί

Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του «LiveDeal» προκειμένου να διαθέσει τις υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας.

Ιστοσελίδα: το LiveDeal.

Υπηρεσία: Η υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.

Αγοραστής: κάθε χρήστης/συνδρομητής που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει την υπηρεσία του Προμηθευτή.

Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή της υπηρεσίας συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία του.

Προσφορά:  η προσφορά υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

2. Προϋποθέσεις Παροχής των Υπηρεσιών

Η Επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά. Η Ιστοσελίδα συμμετέχει μόνο  στη διαδικασία προώθησης υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως διαμεσολαβητής.

Η Επιχείρηση, μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, διαθέτει Κουπόνια στους χρήστες/συνδρομητές που συμμετέχουν επιτυχώς στην Προσφορά. Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή, ο χρήστης/συνδρομητής δικαιούται να λαμβάνει από τον Προμηθευτή την υπηρεσία για την οποία ισχύει η Προσφορά.

Κάθε χρήστης/συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την Προσφορά συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και την ενεργοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη/συνδρομητή το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού. Το ποσό δεσμεύεται από την Ιστοσελίδα και για λογαριασμό του Προμηθευτή. Η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/συνδρομητή γίνεται μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς. Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε κάθε Προσφορά, μετά τα μεσάνυχτα (12.00΄ πμ) της τελευταίας ημέρας ανάρτησης της Προσφοράς στην ιστοσελίδα.  Η διάρκεια ανάρτησης της Προσφοράς στην ιστοσελίδα καθώς και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, αναγράφονται σε κάθε Προσφορά και είναι γνωστά στο χρήστη/συνδρομητή πριν αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί κάθε στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας  το διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς καθώς και τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση της Προσφοράς.

Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων για τα οποία ο κάθε χρήστης/συνδρομητής μπορεί να εκδηλώνει ενδιαφέρον. Τα πρόσωπα αυτά συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και εφόσον η Προσφορά ενεργοποιείται, τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται Αγοραστές.

Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Ιστοσελίδα δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού και διαθέτει στους χρήστες/συνδρομητές που συμμετέχουν επιτυχώς στην Προσφορά τα Κουπόνια για τη συγκεκριμένη Προσφορά. Τα Κουπόνια διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας. Μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής. Τα κουπόνια που εκδίδει το LiveDeal μπορούν να εξαργυρωθούν από οποιονδήποτε τα προσκομίσει καθώς για λόγους διαδικτυακής ασφάλειας δε φέρουν προσωπικά στοιχεία παρά μόνο το όνομα χρήστη το οποίο δήλωσε ο Αγοραστής κατά την αγορά, ένα μοναδικό κωδικό και ένα ειδικό QR Code που εκδίδεται αυτόματα κατά την αγορά από το σύστημα του LiveDeal. Ο κάτοχος του κουπονιού, θα μπορεί να το εξαργυρώσει μόνο αν έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που του ζητοιύνται πάνω σε αυτο και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του για ταυτοποίηση στοιχείων. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το ποιός θα εξαργυρώσει το κουπόνι του, αυτός ή ένας τρίτος που θα του το παραδώσει. Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να δώσει το κουπόνι του σε άλλο πρόσωπο και να το εξαργυρώσει. Ο Προμηθευτής θεωρεί ως επίσημο το κουπόνι που θα του προσκομιστεί για εξαργύρωση και δε φέρει καμία ευθύνη αν αυτό εξαργυρώθηκε από κάποιον τρίτο χωρίς την ειδική άδεια του Αγοραστή του κουπονιού, καθώς υπεύθυνος για το κουπόνι για τυχόν απώλεια ή καταστροφή μετά την αγορά θεωρείται αποκλειστικά και μόνο ο Αγοραστής του. Το Κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην των καταστημάτων του Προμηθευτή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οιοδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός από αυτή που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής ή/και η Ιστοσελίδα δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή. Επίσης, ο Προμηθευτής ή/και η Ιστοσελίδα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Αγοραστής διαγράψει το κουπόνι από τον online λογαριασμό του, σε αυτή την περίπτωση θα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει και η Ιστοσελίδα δεν θα μπορεί να το επαναφέρει.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν σ’ αυτόν. Μετά το τέλος ανάρτησης της Προσφοράς, η Ιστοσελίδα αποστέλλει στον Προμηθευτή κατάλογο Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών ο οποίος περιέχει το όνομα χρήστη των Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών καθώς και τον κωδικό του Κουπονιού που είναι μοναδικός. Επίσης, η Ιστοσελίδα αποστέλλει στον Προμηθευτή στοιχεία εισόδου online λογαριασμού όπου μπορεί να ενημερώνετε όλο το 24ωρο για τις πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει η προσφορά του, καθώς και για τους αντίστοιχους κωδικούς κουπονιών για κάθε χρήστη. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/παρέχει προσηκόντως και αμελλητί την υπηρεσία στον Αγοραστή/κάτοχο Κουπονιών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Αγοραστών που του αποστέλλει η Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντίστοιχα, ο Αγοραστής, για να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία, εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι προκειμένου να επαληθευθεί ο κωδικός του  και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του προκειμένου να υπογραφτεί κατά την εξαργύρωσή του.

Οι πληροφορίες σχετικά με  τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Προμηθευτή  δίνονται αποκλειστικά από τον Προμηθευτή. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στον Αγοραστή.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, η Ιστοσελίδα ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του Αγοραστή.

Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2551/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την αγορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με έγγραφη κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (info@livedeal.gr) του αιτήματός του προς την Ιστοσελίδα. Ακολούθως, η Ιστοσελίδα επιστρέφει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκείνος πλήρωσε, ενώ ο Αγοραστής επιστρέφει αντιστοίχως το Κουπόνι το οποίο δεν έχει εξαργυρώσει και ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Ιστοσελίδα δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή. Τυχόν έξοδα ακύρωσης, αν προκύψουν, αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή. Στην περίπτωση ακύρωσης κουπονιού το οποίο αγοράστηκε από τον Αγοραστή με τρόπο πληρωμής την Αντικαταβολή, το ποσό επιστρέφεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής (τα έξοδα μεταφορικών τα οποία πλήρωσε για την αποστολή του κουπονιού στο χώρο του δεν επισττρέφονται). Στην περίπτωση ακύρωσης κουπονιού το οποίο αγοράστηκε από τον Αγοραστή με τρόπο πληρωμής "Μετρητά VivaPayments Spots", το ποσό μπορεί να επιστραφεί σε αυτόν μόνο α) στο πορτοφόλι του LiveDeal online λογαριασμού του Αγοραστή (μείον την προμήθεια VivaPayments) για μελλοντικές αγορές και β) σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής (μείον την προμήθεια VivaPayments).

Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη αν ο Προμηθευτής επιλέξει να αναρτήσει εκ νέου ίδια ή παρόμοια προσφορά σε ανταγωνιστική επιχείρηση με ίδιους ή παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις, καθώς δεν τον δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα για να το πραγματοποιήσει. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν αναστάτωση των Αγοραστών της πρώτης ίδιας προσφοράς που αναρτήθηκε στο LiveDeal είναι ο Προμηθευτής και μόνο.

Ο έμπορος που προσδιορίζεται στο κουπόνι που αγοράζετε, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει σε εσάς και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιονδήποτε τραυματισμό, τις διεκδικήσεις, τις ευθύνες και το κόστος που μπορεί να σας προκαλέσει με τη χρήση ή την εξαργύρωση ενός κουπονιού. Συμφωνείτε να υπερασπίσετε και να κρατήσετε το LiveDeal, τις θυγατρικές του και τα αντίστοιχα στελέχη που εργάζονται σε αυτό, αβλαβή και εκτός από οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις, έξοδα, απαιτήσεις, έξοδα συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών που μπορεί να προκύψουν, σχετικά με την αντιπαράθεσή σας με τον αντίστοιχο έμπορο που έχει σχέση με τη χρήση ενός κουπονιού για υπηρεσίες ή προϊόντα.

3. Τρόποι Πληρωμής

Η Πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, τραπεζικής κατάθεσης σε συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες, αντικαταβολής ή PayPal.

Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και αποπληρωμή του τιμήματος της υπηρεσίας στον Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες Visa®, MasterCard® και American Express® . Οι συναλλαγές των χρηστών/συνδρομητών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από τα συστήματα online  ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128 ή 256 bit,  έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας CCV).

Ο χρήστης/συνδρομητής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μια ή περισσότερες προσφορές με το να παρέχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Χρονικά η αγορά μιας Προσφοράς ορίζεται η στιγμή που ο χρήστης/συνδρομητής πατά το κουμπί «Αγόρασέ το».

Η Ιστοσελίδα, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/συνδρομητής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη/συνδρομητή για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.  Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδότρια τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου χρήστη/συνδρομητή.

Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς για την οποία ο χρήστης/συνδρομητής έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Ιστοσελίδα ευθύνεται για την αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις έλλειψης ευθύνης της Εταιρίας: Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού  είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, η Ιστοσελίδα θεωρεί ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Σε περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα και η Ιστοσελίδα δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών, τότε  θεωρείται ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Οι παραπάνω περιπτώσεις έλλειψης ευθύνης της Ιστοσελίδας αναφέρονται ενδεικτικά και δεν αποτελούν αναφορά  όλων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

4. Μεταβολές Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Ιστοσελίδα συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τις σχετικά με αυτήν υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τις Προϋποθέσεις χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις Προϋποθέσεις χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, τις Προϋποθέσεις χρήσης τίθενται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες  προκύπτουν  από τη χρήση, την αντιγραφή ή την παραποίηση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Ιστοσελίδα πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν η Ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα εκτός των σελίδων που δημοσιεύονται οι προσφορές των προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Η παρουσίαση της ιστοσελίδας καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι προδιαγραφές/πληροφορίες των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναφέρονται/αναγράφονται στην σελίδα της εκάστοτε προσφοράς γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Ιστοσελίδα από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω αυτής, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που περιέχουν οι σελίδες δημοσίευσης των προσφορών των εκάστοτε προμηθευτών, είναι οι προμηθευτές καθώς δίνονται από εκείνους στην ιστοσελίδα για τη δημιουργία των προσφορών τους και τη δημοσίευσή τους σε αυτή.

6. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/συνδρομητής της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή παραβιάζει δικαίωμα που απορρέει από ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτου, ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον παροπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών.

7. Εγγραφή και Λογαριασμοί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο LiveDeal μόνο και εφόσον συμφωνείτε να κρατήσετε τους λογαριασμούς σας και τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και μόνο για ατομική χρήση από εσάς και να μην επιτραπεί σε κάθε τρίτο η πρόσβαση ή η χρήση του LiveDeal για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών του λογαριασμού σας σε δικτυακούς τόπους τρίτων για πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο LiveDeal. Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό σας. Ανά πάσα στιγμή το LiveDeal, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει οποιονδήποτε λογαριασμό καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο.

8. Σύνδεσμοι

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους εξωτερικούς ιστότοπους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σύνδεσμοι παρέχονται "ως έχουν" και ότι μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με δική σας ευθύνη. Το LiveDeal δεν έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει αυτούς τους συνδέσμους και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που διατίθεται σε άλλες τοποθεσίες, ακόμη και αν μια σελίδα ή σελίδες των άλλων δικτυακών τόπων έχουν διαμορφωθεί με μια σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου. Το LiveDeal δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές μυστικότητας ή το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων. Για την προστασία σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους της υπηρεσίας και τις πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Το LiveDeal δεν είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο όπως αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλες τοποθεσίες. Το LiveDeal δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις στο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλες ιστοσελίδες ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν λόγω εμπιστοσύνης.

9. Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

Η Ιστοσελίδα αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης της USERtrust COMODO, 128-256 bit. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν δημοσιεύει τα ονόματα και τα στοιχεία των συνδρομητών της.

Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας εισάγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 128 ή 256 bit.

 

 

GDPR

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές και δυνατότητες που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την εταιρεία μας και, συνεπώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες που μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την αγορά των υπηρεσιών και προϊόντων μας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την ολοκλήρωση αγοράς είναι:

  • e-mail
  • username

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και ταχυδρομικών επιστολών είναι:

  • e-mail

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ή  όταν κάνετε εγγραφή ή αγορά ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας. 

Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

Για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τον τύπο περιεχομένου και τις προσφορές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών. 

Για να διεκπεραιώνουμε γρήγορα τις συναλλαγές σας. 

Για να παρέχουμε σε εσάς  τις υπηρεσίες μας. 

Για  emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter ή όταν απαντάτε σε έρευνα ή διαφημιστική επικοινωνία. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters.

Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας:  

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Σε  ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παιδιά:

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες και δεν απευθύνεται σε παιδιά έως 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανήλικους. Όταν μια ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από ένα παιδί έως 16 ετών ζητείται η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα προτού συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όποτε θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να πράξουμε έτσι ή όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων: 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μας έχει τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο 2111158477, e-mail επικοινωνίας: info@livedeal.gr

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία μεταφέρει μια ιστοσελίδα ή ο πάροχος υπηρεσιών της στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο (εφόσον το επιτρέψετε) και τα οποία επιτρέπουν στα συστήματα της ιστοσελίδας ή του παρόχου υπηρεσιών της να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να καταγράφουν και να απομνημονεύουν ορισμένες πληροφορίες. Επί παραδείγματι, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθούν να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα δραστηριότητα στον ιστοχώρο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθούν να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστοχώρο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στην ιστοσελίδα μας στο μέλλον.

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που στέλνονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, μεταβείτε στο Μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε το σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας.

Εάν οι χρήστες απενεργοποιήσουν τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής τους:

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, κάποια από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποδοτικότερη την εμπειρία σας στον ιστοχώρο ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά. Για να δείτε ποια cookies χρησιμοποιούμε παρακαλούμε επισκευθέιτε τη σελίδα μας cookies εδώ.

Γνωστοποίηση στοιχείων σε τρίτους

Δεν πωλούμε, δεν εμπορευόμαστε, ούτε μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας.Διασύνδεση με Ιστοσελίδες Τρίτων (links)

Δεν περιλαμβάνουμε ούτε προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Google

Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google μπορούν να συνοψιστούν στις Αρχές Διαφήμισης της Google. Εφαρμόζονται για να παρέχουν μία θετική εμπειρία για τους χρήστες.https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=enΜαζί με τρίτους προμηθευτές όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους (όπως τα cookies του Google Analytics) και cookies τρίτων μερών (όπως το cookie DoubleClick) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτων μερών μαζί για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις προβολές διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Εξαίρεση:

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προτιμήσεις για το πώς τους παρουσιάζει διαφημίσεις η Google χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Google. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε επισκεπτόμενοι τη σελίδα εξαίρεσης από το διαφημιστικό δίκτυο Network Advertising Initiative ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εργαλείο Opt Out Browser add on του Google Analytics.

Πώς χειρίζεται η ιστοσελίδα μας τα σήματα Do Not Track;

Σεβόμαστε τα σήματα Do Not Track και δεν παρακολουθούμε, δεν εγκαθιστούμε cookies, ούτε χρησιμοποιούμε διαφημίσεις όταν υπάρχει μηχανισμός περιήγησης Do Not Track (DNT).

Επιτρέπει η ιστοσελίδα μας την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας από τρίτους;

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι επιτρέπουμε σε τρίτους την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας.

 

Το LiveDeal δηλώνει ότι αν κριθεί απαραίτητο θα έχει το δικαίωμα να μπορεί να ενημερώνει/τροποποιεί την παρούσα σελίδα πολιτικής απορρήτου προς καλύτερη ενημέρωση των χρηστών/μελών του.

Το LiveDeal θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους πολιτικής απορρήτου δεδομένων χρήσεως της ιστοσελίδας μας.

 

Τελευταία ενημέρωση:

2018-06-19