Κάνε Δωρεάν Εγγραφή στο Newsletter για Αθήνα και Ενημερώσου για τις προσφορές μας, πάρε μέρος σε Διαγωνισμούς, Κέρδισε απίθανα δώρα, Μάθε πρώτος για όλα τα νέα μας!
(Μπορείς να διαγραφείς όποτε θέλεις)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ LIVEDEAL.GR ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ LIVEDEAL.GR ΣΤΟ FACEBOOK

Δικαίωμα - τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στο LiveDeal.gr για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα (εάν αυτή υπάρχει) από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον εκάστοτε Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει κάνει like (αν αυτό απαιτείται) τη σελίδα του www.livdeal.gr στο Facebook, να συμπληρώσει λοιπά στοιχεία που ζητούνται όπως email, όνομα κ.λπ. αν και όταν αυτά ζητούνται και απαιτούνται και να έχει αποδεχθεί τους γενικούς όρους χρήσης που θέτει το Facebook για τη λειτουργία των εφαρμογών (Facebook applications) αλλά και τους όρους που έχει θέσει το LiveDeal.gr.
Η παροχή των ως προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (σε περίπτωση που ζητηθεί) αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους. Το LiveDeal.gr θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει.

Έναρξη - Λήξη

Ο εκάστοτε Διαγωνισμός θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια που θα ορίζεται σε σχετική ανάρτηση σε εμφανές σημείο στον εκάστοτε διαγωνισμό στο Facebook. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη σελίδα του LiveDeal.gr στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Όλοι οι συμμετέχοντες στον εκάστοτε Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και μπορούν να συμμετέχουν με έναν (1) μόνο λογαριασμό πρόσβασης στο Facebook (αν απαιτείται αυτός) ή με ένα (1) λογαριασμό email (αν απαιτείται αυτός). Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει.Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν και αποδέχονται ότι: 1) Ο τηλεφωνικός αριθμός, το e-mail που δηλώνουν (αν αυτά ζητηθούν) ως συμμετέχοντες ανήκουν στους ιδίους 2) τα προσωπικά τους στοιχεία (αν αυτά ζητηθούν) είναι ακριβή και αληθή. 3) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται από την συμμετοχή τους με τα προσωπικά δεδομένα τους όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email.  4) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. 5) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.  6) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο LiveDeal.gr για την εκμετάλλευση του email του χρήστη για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της ιστοσελίδας www.livedeal.gr μέσω newsletter με δυνατότητα διαγραφής του χρήστη από αυτό οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. 7) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του LiveDeal.gr σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον εκάστοτε Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους.

Παραλαβή - Εξαργύρωση

Μετα το πέρας και τη λήξη του εκάστοτε διαγωνισμού όπου ο νικητής έλαβε μέρος, την επιτυχή ενημέρωση του νικητή και την επικοινωνία του με το LiveDeal.gr, το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της εταιρίας του LiveDeal.gr ή σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η δυνατότητα του νικητή να παρουσιαστεί λόγω απόστασης, με αποστολή στο χώρο του σε διεύθιυνση που θα υποδείξει ο νικητής στο LiveDeal.gr, τα έξοδα μεταφορικών θα καλύπτοτνται εξ' ολοκλήρου από τον νικητή. Στην περίπτωση που το δώρο αφορά υπηρεσία ο νικητής θα συνεννοείται με το LiveDeal.gr για τα βήματα που θα ακολουθήσει για την ομαλή εξαργύρωση του βραβείου του.

Αλλαγή Όρων - Δώρων

Το LiveDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Διαγωνισμού ή στην επίσημη σελίδα της εταιρίας στο Facebook. Στις περιπτώσεις αυτές το LiveDeal.gr αλλά και ο Χορηγός (αν υπάρχει) ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εκάστοτε προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του LiveDeal.gr ή του Χορηγού (αν υπάρχει) ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Αποκλειστική ευθύνη για την διεκπεραίωση και τις εγγυήσεις των δώρων είναι οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες ή επιχειρήσεις.

Κλήρωση

Τα δώρα θα ορίζονται με σχετική ανάρτηση στην εκάστοτε σελίδα του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού θα πραγματοποιείται αυτόματη τυχαία κλήρωση μέσω του www.random.org ή μέσω της εταιρίας www.woobox.com που συνεργάζεται το LiveDeal.gr για την διεξαγωγή των προωθητικών ενεργειών μέσω facebook χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Κάθε συμμετέχων στον εκάστοτε Διαγωνισμό μπορεί να αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών. Οι νικητές θα ειδοποιούνται μέσω email και θα πρέπει να απαντήσουν πίσω με θετικό μήνυμα αποδοχής εντός 5 ημερολογιακών ημερών, σε διαφορετική περίπτωση ο νικητής θα ακυρώνεται και το δώρο θα περάσει στον αμέσως επόμενο επιλαχών όπου θα ακολουθούνται τα ίδια βήματα. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Οι νικητές του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα. Η ευθύνη του Χορηγού αν αυτή υπάρχει, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Κάθε δώρο που δεν αναζητείται από τον τυχερό για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού, τότε το LiveDeal.gr απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους επιλαχόντες. Αν οποιοσδήποτε νικητής/νικήτρια δεν βρεθεί μέσω email που θα έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην online φόρμα συμμετοχής, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε το LiveDeal.gr απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή. Το LiveDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, και μέσω του διαδικτύου τα ονόματα των νικητών.

Τροποποίηση

Το LiveDeal.gr δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.