Κάνε Δωρεάν Εγγραφή στο Newsletter για Αθήνα και Ενημερώσου για τις προσφορές μας, πάρε μέρος σε Διαγωνισμούς, Κέρδισε απίθανα δώρα, Μάθε πρώτος για όλα τα νέα μας!
(Μπορείς να διαγραφείς όποτε θέλεις)

Προϋποθέσεις χρήσης προγράμματος iAds του LiveDeal

Προϋποθέσεις χρήσης προγράμματος iAds του LiveDeal.gr

To πρόγραμμα iAds του LiveDeal.gr δημιουργήθηκε για την προώθηση των προσφορών του www.livedeal.gr μέσω ειδικών διαφημίσεων (Banners / links / widgets) που τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα και ορατά σημεία στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων affiliates. O διαφημιστής που εντάσσεται στο πρόγραμμα μετά από έγκριση του LiveDeal.gr θα λαμβάνει αμοιβή εφόσον οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του κάνουν κλικ σε κάποια από τις διαφημίσεις μας που θα τοποθετήσει και ολοκληρώσουν αγορές στο LiveDeal.gr.

Η υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο online από την ειδική σελίδα αίτησης iAds που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντας τα ειδικά πεδία. Ο διαφημιστής θα εντάσσεται στο πρόγραμμα μόνο και εφόσον λάβει έγκριση από τους διαχειριστές του LiveDeal.gr.

Το LiveDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μετά από έλεγχο.

Ο διαφημιστής θα πρέπει να είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ή εξουσιοδοτημένος για την διαχείριση από το νόμιμο ιδιοκτήτη της. Οι διαφημίσεις που θα προβάλλουν τις προσφορές του LiveDeal.gr θα πρέπει να τοποθετούνται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του διαφημιστή.

Οι διαφημίσεις που θα δημιουργούνται και θα διατίθενται αυτόματα από τον πίνακα διαχείρισης του iAds προγράμματος δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται με κανέναν τρόπο. Ο διαφημιστής δεσμεύεται να μην προχωρήσει στην δημιουργία δικού του διαφημιστικού υλικού που να κάνει χρήση του λογότυπου του LiveDeal.gr και να παραπέμπει σε οποιαδήποτε σελίδα του www.livedeal.gr.

Οι διαφημίσεις του LiveDeal.gr δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς εκτός από την προβολή των προσφορών του LiveDeal.gr στην ιστοσελίδα του διαφημιστή. Σε περίπτωση παύσης ή αντικατάστασης των ήδη υπαρχόντων διαφημίσεων, οι διαφημιστές θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν ή να σταματήσουν την προβολή τους στις ιστοσελίδες τους εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την γραπτή ειδοποίηση που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το LiveDeal.gr.

Η διαδικασία της προμήθειας ενός διαφημιστή ορίζεται ως εξής:

- Η διάρκεια του χρόνου στον οποίο κάποιος χρήστης ολοκληρώνει μια αγορά από τη στιγμή που έχει κάνει κλικ σαν επισκέπτης σε κάποια διαφήμιση του LiveDeal.gr που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του διαφημιστή ορίζεται στις τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες ή εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενες ώρες.

- Η αμοιβή του διαφημιστή, όταν θα στέλνει επισκέπτες στο LiveDeal.gr μέσω της φιλοξενίας των διαφημίσεων του LiveDeal.gr στην ιστοσελίδα του, για κάθε επισκέπτη που ολοκληρώνει με επιτυχία μία αγορά, θα λαμβάνει ποσοστό επί του ακαθάριστου κέρδους του LiveDeal.gr της αξίας της αγοράς.

- Ο εκάστοτε διαφημιστής θα λαμβάνει ποσοστό μόνο για την πρώτη αγορά που θα κάνει ο αγοραστής που παρέπεμψε και μόνο για ένα τεμάχιο.

- Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αγοράς, το cookie θα διαγράφεται και δεν θα ισχύει πια, θα ισχύει πάλι εφόσον ο ίδιος αγοραστής κάνει ξανά κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του διαφημιστή.

Οι προμήθειες θα καταγράφονται στο dashboard του εκάστοτε διαφημιστή ως εξής:

1. "Εκκρεμεί" - Η επιτυχής προμήθεια που θα αποδοθεί μετά το πέρας των 15 ημερών απο την ημέρα της αγοράς.

2. "Ακυρώθηκε" - Μη επιτυχημένη απόδοση προμήθειας π.χ. για λόγους ακύρωσης.

3. "Γραμμή Αναμονής" (pipeline) - Επιτυχημένη προμήθεια που αποδόθηκε από εμάς και αναμένεται να ολοκληρωθεί/κλείσει η προσφορά για να περάσει στο επόμενο στάδιο.

4. "Ολοκληρώθηκε" - Προμήθεια που αποδίδεται στον διαφημιστή μετά την *ολοκλήρωση/κλείσιμο της προσφοράς και ο διαφημιστής πλέον μπορεί να αιτηθεί ανάληψη του ποσού στον PayPal λογαριασμό του, όταν οι συνολικές προμήθειές του περάσουν τα 100€.

*Ολοκλήρωση προσφοράς - όταν ολοκληρώνεται η προσφορά και δεν μπορούν να γίνουν άλλες αγορές για αυτή. Κλείσιμο - όταν μετά το πέρας των 15 ημερών γίνεται εκαθάριση των συνολικών πωλήσεων της προσφοράς και πληρώνεται η επιχείρηση που προέβαλε την προσφορά.

Ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη αγορά θεωρείται η εξής:

- Όταν ο αγοραστής εξοφλεί πλήρως το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγοράς που πραγματοποίησε στην ιστοσελίδα του LiveDeal.gr

- Όταν το κουπόνι που αγόρασε ο αγοραστής δεν επιστραφεί στο LiveDeal.gr μέσα στο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στις Προϋποθέσεις χρήσης των χρηστών / αγοραστών και επιχειρήσεων του LiveDeal.gr.

- Όταν ενδιάμεσα από το κλικ του αγοραστή πάνω σε μία διαφήμιση του LiveDeal.gr και στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της αγοράς του, δεν μεσολαβήσει κλικ του αγοραστή σε άλλη πληρωμένη διαφήμιση του LiveDeal.gr, σε αυτήν την περίπτωση θα μετρήσει μόνο το τελευταίο κλικ σαν cookie.

- Η καταγραφή μιας αγοράς επιτυγχάνεται μόνο αν τα cookie στον υπολογιστή του αγοραστή είναι ενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια της αγοράς. Σε περίπτωση μη σωστής καταγραφής μίας πώλησης λόγω διάφορων τεχνικών λόγων, το LiveDeal.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η προμήθεια που δίνει στους διαφημιστές το LiveDeal.gr ορίζεται ίδια για όλους και μπορεί να είναι είτε με ποσοστό επί του ακαθάριστου κέρδους του LiveDeal.gr της αγοράς είτε εφάπαξ ποσό για κάθε αγορά είτε εφάπαξ ποσό για κάθε εγγραφή νέου χρήστη. Οι προμήθειες μπορεί να είναι μοναδικές ή να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Το LiveDeal.gr έχει το δικαίωμα να αλλάζει την προμήθεια των διαφημιστών όταν κρίνει σκόπιμο, είτε αφορά ποσοστό επί των αγορών ή εφάπαξ ποσό για κάθε αγορά ή εφάπαξ ποσό για κάθε εγγραφή νέου χρήστη. Οι διαφημιστές θα ενημερώνονται πριν από κάθε αλλαγή στις προμήθειες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα είναι στην διακριτική τους ευχέρεια, μετά από ενημέρωσή μας με σχετικό email, αν θα συνεχίσουν να προβάλλουν τις διαφημίσεις του LiveDeal.gr ή όχι στις ιστοσελίδες τους.

Το LiveDeal.gr έχει το δικαίωμα να ανανεώνει τον χρόνο λήξης των προσφορών όπως αυτό κρίνει και ο διαφημιστής δεν έχει δικαίωμα να επέμβει πάνω σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο για να πάρει πιο γρήγορα τις προμήθειες που του αναλογούν. Ο διαφημιστής συμφωνεί ότι θα περιμένει μέχρι την λήξη/κλείσιμο της προσφοράς για να πάρει την προμήθεια του για την εκάστοτε προσφορά που κέρδισε την προμήθεια.

Οι διαφημιστές θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην PayPal για τις πληρωμές τους από το LiveDeal.gr. Οι πληρωμές των προμηθειών προς τους διαφημιστές από το LiveDeal.gr θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω PayPal. Για πληρωμή μέσω PayPal, ο διαφημιστής θα συμπληρώνει online αίτηση συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στην αντίστοιχη σελίδα στον λογαριασμό του για ανάληψη του ποσού και μόνο όταν οι προμήθειες του φτάσουν τα 100€ και πάνω. Έπειτα το livedeal.gr θα ελέγχει την αίτηση και αφού εγκριθεί ο διαφημιστής θα πρέπει να αποστείλει στο LiveDeal.gr σχετικό τιμολόγιο για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Η πληρωμή θα καταβάλλεται μόνο και εφόσον έχει σταλεί σχετικό τιμολόγιο και μετά το πέρας των 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από το LiveDeal.gr. Οι διαφημιστές θα μπορούν να αιτηθούν πληρωμή μόνο και εφόσον έχουν συμπληρώσει σωστά το email του PayPal λογαριασμού τους στη σελίδα του προφίλ τους.

Στη περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον διαφημιστή που οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαφημιστής παρέβη τους όρους του iAds προγράμματος, τότε ακυρώνονται αυτόματα και όλες οι προμήθειες προς τιμολόγηση που δεν τιμολογήθηκαν ακόμα. Το LiveDeal.gr θα κάνει έναν τελικό απολογισμό εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της συνεργασίας και θα αποδώσει την οφειλόμενη αμοιβή από τις πραγματοποιηθείσες αγορές στον διαφημιστή.

Ο διαφημιστής αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα σχετικά με το iAds πρόγραμμα του LiveDeal.gr και δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τον κώδικα.

Η συνεργασία έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται αυτόματα.

Το LiveDeal.gr μπορεί να διακόψει τη συνεργασία με τον διαφημιστή ανά πάσα στιγμή, αζημίως και χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής, όπως επίσης και ο διαφημιστής δικαιούται να διακόψει τη συνεργασία ανά πάσα στιγμή, αζημίως και χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της διακοπής του από το iAds πρόγραμμα. Η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω email.

Το διαφημιστικό υλικό του iAds προγράμματος του LiveDeal.gr μπορεί να προβληθεί σε ιστοσελίδες των διαφημιστών εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το διαφημιστικό υλικό δεν θα προβάλλεται σε ιστοσελίδες που έχουν κριθεί παράνομες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή είναι πορνογραφικού περιεχομένου ή προσβάλουν τη νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία ή προωθούν ιούς.

- Το διαφημιστικό υλικό δεν θα προβάλλεται ώστε να καλεί εξωτερικό λογισμικό ή όταν προβάλλεται δεν θα προκαλεί σύγχυση μεταξύ των χρηστών.

- Το διαφημιστικό υλικό δεν θα προβάλλεται από τον διαφημιστή σε ιστοσελίδα η οποία είναι μέρος άλλης ιστοσελίδας (ανεξάρτητα από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί) χωρίς προέγκριση.

- Το διαφημιστικό υλικό θα προβάλλεται μόνο σε ιστοσελίδα που ανήκει στον διαφημιστή.

- Ο διαφημιστής δεν θα παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τη σελίδα προορισμού, ώστε να οδηγεί τους χρήστες σε σελίδες άλλες από αυτές του LiveDeal.gr.

Το LiveDeal.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στα μέλη ως αποτέλεσμα μη ηθικής συμπεριφοράς τρίτων.

Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και οι διαφημιστές δεσμεύονται να μην τις μοιραστούν με τρίτους.

Το LiveDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει ή να τροποποιήσει τους όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολογία. Ο διαφημιστής οφείλει περιοδικά να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.livedeal.gr διαβάζοντας εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις χρήσης του iAds προγράμματος. Στην περίπτωση που ο διαφημιστής δεν συμφωνεί με την τρέχουσα έκδοση των Προϋποθέσεων χρήσης θα πρέπει να ενημερώσει το LiveDeal.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτομάτως η συμμετοχή του στο iAds πρόγραμμα θα ακυρώνεται.

Κάθε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση συμφωνείται ότι εάν δεν επιλυθεί φιλικά με αμοιβαία συμφωνία των υπευθύνων του LiveDeal.gr και του διαφημιστή, τότε θα επιλυθεί με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του Ελληνικού Κράτους και αρμόδια για αυτό ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Με την έναρξη της συνεργασίας, ο διαφημιστής βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τις Προϋποθέσεις χρήσης που αφορούν το iAds πρόγραμμα του LiveDeal.gr.